TRAMONTO

INGREDIENTI:
Pesca, Ananas, Melone, Fragola